top of pageIntegritetspolicy


Vi bryr oss om din integritet och vill att du ska vara medveten om hur vi samlar in, använder och skyddar dina e-postadresser. Denna integritetspolicy beskriver våra metoder i samband med e-postadresser som samlas in genom vår webbplats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår användning av e-postadresser enligt denna policy.


Vilken information samlar vi in?

E-postadresser

Vi samlar endast in e-postadresser som du frivilligt tillhandahåller oss när du använder vår webbplats.


Hur använder vi e-postadresserna?

Vi använder dina e-postadresser endast för att kommunicera med dig och besvara dina förfrågningar.


Delar vi e-postadresserna?

Vi delar inte dina e-postadresser med tredje parter, förutom när det krävs för att uppfylla lagliga krav.


Hur skyddar vi e-postadresserna?

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina e-postadresser från obehörig åtkomst och missbruk.


Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de e-postadresser vi har samlat in och att begära att de raderas om så önskas. Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.


Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra vår integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida med ett uppdaterat datum.

bottom of page